Ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων των Αυτοτελών και των τμημάτων συνδιδασκαλίας Γ΄τάξης ΕΠΑΛ, Γενικής παιδείας και ειδικότητας

Εκδόθηκε ΥΑ με αρ.  Φ2/220509/Δ4/19-12-2017, ΦΕΚ 4491 τ. Β΄που περιλαμβάνει τα ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδι κών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *