Ωρολόγια προγράμματα και Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίων – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας συντάχθηκαν και κοινοποιήθηκαν πίνακες με τα Ωρολόγια προγράμματα και τις αναθέσεις μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων και ΓΕΛ καθώς  και των  Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *