ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Οι διδάσκοντες του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που προωθεί το Υπουργείο τον τελευταίο καιρό στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης στο παγκόσμιο περιβάλλον οφείλει να έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, όχι μόνο των επιστημονικών κλάδων, αλλά του μέλλοντος των νέων γενεών.

Αντ’ αυτού, παρατηρείται μια απρογραμμάτιστη, άκαιρη και άσκοπη διασπορά νέων Τμημάτων Φυσικής, στα πλαίσια των σχεδιαζόμενων συγχωνεύσεων που επιχειρεί το Υπουργείο (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιθανότατα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία). Η ίδρυση των νέων αυτών Τμημάτων γίνεται πρόχειρα, χωρίς μελέτες αναγκαιότητας και σκοπιμότητας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ισχνές προοπτικές απορρόφησης των αποφοίτων ακόμη και των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων. Επιχειρείται ίδρυση Τμημάτων χωρίς επιστημονική φυσιογνωμία, τα οποία θα στηρίζονται σε προσωπικό με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημονικών κλάδων, και χωρίς πρόβλεψη για τις απαραίτητες εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδομές. Προγραμματίζεται άμεση λειτουργία τους χωρίς τον απαραίτητο χρόνο διοργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξης εργαστηριακών υποδομών.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες λειτουργίας ενός τμήματος Φυσικής θεωρούμε προδιαγεγραμμένη την αποτυχία των σχεδιαζόμενων ενεργειών. Το βέλτιστο αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος θα είναι η δημιουργία μιας μικρής στρατιάς ανέργων αποφοίτων, στην καλύτερη περίπτωση, ημιμαθών στα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα όμως θα δημιουργηθεί και μια τεράστια ανομοιομορφία στις βασικές δεξιότητες των αποφοίτων τμημάτων Φυσικής διαφορετικών ΑΕΙ που θα επηρεάσουν σημαντικά και την αγορά εργασίας.

Η Συνέλευση του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ ζητά ομόφωνα από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το σχεδιασμό νέων Τμημάτων στηριζόμενο σε υφιστάμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, που θα διασφαλίζουν ένα στοιχειώδες επίπεδο σπουδών με προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής απορροφητικότητας. Καλεί, επίσης, το Υπουργείο να διαμορφώσει μια ταχύρυθμη δράση επανεξέτασης του όλου εγχειρήματος των νέων Τμημάτων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών που να συνδέουν το παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν με την αγορά εργασίας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *