Ψηφιακή έκδοση απολυτηρίου Γυμνασίου, ΓΕΛ και πτυχίου ΕΠΑΛ για αποφοίτους 2016/17 και μετά

Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα απολυτηρίου για εσάς ή τα παιδιά σας, αρκεί η αποφοίτηση να έχει γίνει:

κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 και μετά από δημόσιο / ιδιωτικό γυμνάσιο ή από δημόσιο / ιδιωτικό γενικό ή επαγγελματικό Λύκειο ή Εργαστηρίο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το απόσπασμα που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία

Πατήστε εδώ για την έκδοση απολυτηρίου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου

Πατήστε εδώ για την έκδοση πτυχίου ΕΠΑΛ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *