Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ: Όχι σε συγχώνευση ή κατάργηση Τμημάτων

ΕΚΠΑ

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021


Με αφορμή δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, τα οποία εμπλέκουν και το ΕΚΠΑ σε σχέδια
συγχώνευσης ή κατάργησης Τμημάτων, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ λειτουργούν δεκατρία (13) Τμήματα, τα οποία προσφέρουν
προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλότατου επιπέδου, όπως
αποδεικνύεται από τις διακρίσεις των αποφοίτων τους, τη διεθνή αναγνώριση του διδακτικού και
ερευνητικού έργου του προσωπικού τους, αλλά και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών
τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ).
Πιθανές σκέψεις για συγχώνευση ή κατάργηση Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής θα
προσκρούσουν στη σθεναρή αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα οδηγήσουν δε σε
αλλοίωση του χαρακτήρα της Σχολής· πρέπει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες της
Φιλοσοφικής δύνανται να επιλέγουν μαθήματα από όλα τα Τμήματα της Σχολής, ενώ και οι
διδάσκοντες/διδάσκουσες συνεργάζονται ερευνητικά μεταξύ τους, προσφέροντας επιπλέον και
διατμηματικά μαθήματα. Οποιαδήποτε αλλοίωση της υπόστασης της Φιλοσοφικής Σχολής θα
αποτελέσει βαρύ πλήγμα κατά των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Ως προς δε τα έξι (6) Τμήματα ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών που λειτουργούν στη Φιλοσοφική
Σχολή (Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών),επισημαίνουμε ότι αυτά συμβάλλουν καθοριστικά
στη διασύνδεση της Ελλάδας με σημαντικές χώρες-εταίρους της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ επιπροσθέτως ευρίσκονται στην προτεραιότητα των προτιμήσεων της πλειονοψηφίας
των φοιτητών/φοιτητριών που κάθε χρόνο εισάγονται σε αυτά.
Η συνέχιση της αποκλειστικά αυτόνομης λειτουργίας όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής συνιστά
ομόφωνη απόφαση της Σχολής και αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ ευελπιστεί ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εισακούει
στο μέλλον τις προτάσεις των Τμημάτων σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να
εκπαιδεύσουν· εύχεται δε η Πολιτεία να σταθεί αρωγός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, διορθώνοντας ή καταργώντας νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως τα
ζητήματα της ΕΒΕ και των ξενογλώσσων συγγραμμάτων, που δυσχεραίνουν την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *