ΥΠΠΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη  στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που συστάθηκαν ένα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α  απηύθυνε το ΥΠΠΕΘ.

Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλλει  δήλωση ηλεκτρονικά (e mail:stelexi@minedu.gov.gr) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στα Α.Ε.Ι .

Η δήλωση θα αναφέρει  το ή τα Περιφερειακά Συμβούλια για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον και θα συνοδεύεται από παραπομπή σε ιστοσελίδα Τμήματος όπου υπάρχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η εν λόγω πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *