ΥΠ.ΕΣ. Αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη της 2/2/2018 τροποποιείται η Υ.Α. 8440/2011 με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» ως προς το άρθρο 1 (αντικαθίσταται), άρθρο 2 (προσθήκη διάταξης), άρθρο 3 (αντικαταστάσεις διατάξεων).

Μέσω των τροποποιήσεων:

  • επέρχονται αλλαγές στη σύνθεση των Σχολικών Επιτροπών με την αύξηση της αντιπροσώπευσης των  σχολικών μονάδων δια της αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων διευθυντών, που καθορίζεται από τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων Σχολικών Μονάδων. Με το τρόπο αυτό αυξάνεται και ο αριθμός των μελών των Σχολικών Επιτροπών με μέγιστο το 15.
  • Όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
  • Θεσμοθετείται για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.
  • Τα Εργαστηριακά Κέντρα, ως αυτοτελείς εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυτοτελή διοικητική δομή, συγκροτούν αυτόνομο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» και λαμβάνουν ειδική χρηματοδότηση η οποία είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί, ο οποίος πλασματικά διπλασιάζεται.
  • Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής εξουσιοδοτεί τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας οι οποίοι μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό.
  • Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *