Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης στον Υπουργό Παιδείας

Υπόμνημα κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης στον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου με σκοπό να διατυπώσει  τις θέσεις και τις προτάσεις της για το  μάθημα των Αγγλικών στο Νέο Λύκειο (Γενικό και Επαγγελματικό) στο πλαίσιο της διαβούλευσης  για το νομοσχέδιο που αφορά στη μεταρρύθμιση και αναβάθμιση του Λυκείου, σε συνέχεια του με  αρ. πρωτ. 1/14-2-2017 υπομνήματος προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο.

Στόχος μας, αναφέρεται στο υπόμνημα,  είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και ενότητα της διδασκαλίας του γνωστικού μας  αντικειμένου, να ενισχυθεί η παρεχόμενη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο  δημόσιο σχολείο προς όφελος των μαθητών/-τριών και της ελληνικής κοινωνίας και να διασφαλιστεί η  θέση των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υπόμνημα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *