ΥΠΠΕΘ: Ύλη και Οδηγίες για την Αισθητική Αγωγή όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Με την με αρ. Φ.20/139457/Δ1/28-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ορίζεται  η διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά-Τάξεις: Α-Στ΄, Θεατρική Αγωγή-Τάξεις: Α΄-Δ΄, Μουσική-Τάξεις: Α’-Στ΄) του Δημοτικού σχολείου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *