ΥΠΠΕΘ: Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία, προθεσμία 30/4

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, συνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Καθεμιά υποτροφία μπορεί να έχει εξάμηνη (6) ή εννεάμηνη (9) διάρκεια (για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα), ή τρίμηνη (3) διάρκεια (για τμήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας) στο https://studyinitaly.esteri.it
Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υπάρχουν στη συνημμένη Πρόσκληση ενδιαφέροντος   (CALL FOR APPLICATIONS) και είναι επίσης διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας: https://www://studyinitaly.esteri.it/en/node30

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *