ΥΠΠΕΘ: Τροποποίηση Υ.Α. με θέμα, Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την με αρ. 139101/ΓΔ4/28-8-2018 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε 139101/ΓΔ4 /28-8-2018 (τροποποιητική) 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *