ΥΠΠΕΘ: Το ΦΕΚ για την επιλογή Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 5934 τ. Β΄/31-12-2018 η Υ.Α. 222076/ΓΔ4 / 27-12-2018 με θέμα: Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *