ΥΠΠΕΘ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Με την με αρ. Φ.351.1 /2/ 32963 / Ε3/27-2-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας τοποθετούνται προϊστάμενοι στα τμήματα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οι παρακάτω Σχολικοί Σύμβουλοι ως εξής :
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Παπαμιχαήλ Μαρία
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τζάστας Γεώργιος
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αναστόπουλος Χρήστος
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Πολύδωρος Βασίλειος
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Λυκιαρδοπούλου – Κονταρά Σταυρούλα
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αναγνώστου Ευστράτιος
4. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μπαρής Θεόδωρος
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Χριστοπούλου Σοφία
5. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σούλιος Ιωάννης
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Παλαμάς Αθανάσιος
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Νταλαούτη Παρασκευή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δήμος Ανδρέας
7. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αγαπητού Παρασκευή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ντάμπλιας Χρήστος
8. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κουρή Φωτεινή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Παχή Όλγα
9. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ακριτίδης Νικόλαος
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Συργιάννη Μαρία
10. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Περικλειδάκης Γεώργιος
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κανέλλος Ιωάννης
11. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τσαβαλά Ειρήνη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Καράκιζα-Παπαθαρρενού Τσαμπίκα
12. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Καρούντζου Γεωργία
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δάφνη Δήμητρα
13. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μπενιάτα Ελένη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *