ΥΠΠΕΘ: Σχολές,Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  949 τ. Β΄/16-3-2018 η Υ.Α.  Φ.253.1/42169/Α5  τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) μέσω της οποίας ορίζονται οι σχολές, τα τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά-
των της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *