ΥΠΠΕΘ: Συναντήσεις Υποστήριξης Ψυχολόγων για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι  πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Απριλίου οι συναντήσεις των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας με μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – (ΜΝΑΕ), με σκοπό την καθοδήγηση και  υποστήριξή τους.

Η ενημέρωση – καθοδήγηση των ψυχολόγων υλοποιήθηκε από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος ΜΝΑΕ,  ψυχολόγους κ. ‘Αννα Λαμπίδη και Μαρίνα Δεδούλη, αρμόδιες  για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των συναντήσεων ενημέρωσης-καθοδήγησης των ψυχολόγων.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης (24 Απριλίου) προσήλθαν για ενημέρωση οι ψυχολόγοι που απασχολούνται σε ΕΠΑ.Λ. της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας,  Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης προσήλθαν οι ψυχολόγοι που απασχολούνται σε ΕΠΑ.Λ. της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων στις αίθουσες του ισογείου «Jacqueline de Romilly»,  «Γαλάτεια Σαράντη» και «’Ελλη Παππά», από 09.00-15.00μμ.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει χρονικό ορίζοντα τον Ιούνιο του 2023.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *