ΥΠΠΕΘ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 και 2019, 2020

Με την με αρ. 139390/Η2/27-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου αποσπώνται ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του 21 εκπαιδευτικοί.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση με τα ονόματα των αποσπασμένων 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *