ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

Απόφαση με θέμα «Ορισμός της Πρόεδρου, των μελών και της γραμματέως της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)», υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται η Προέδρος, τα μέλη και η γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων για τριετή θητεία ως ακολούθως:

1. Αυγητίδου Σοφία του Νέστορος με Α.Δ.Τ. ΑΝ218564, μέλος Δ.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.

2. Ρουσσάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΝ562755, μέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

3. Λάζαρη Σεβαστή του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΖ561725, μέλος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

4. Τσιαμπάση Φανή του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ071458, μέλος ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος.

5. Τσίκιζα – Νικολακάκη Ελένη του Λουκά με Α.Δ.Τ. ΑΚ219787, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο 2ο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Αθήνας, ως μέλος. . Πανόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ033733, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο 1 ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικό Δ.Σ. Πειραιά – Ράλλειο, ως μέλος.

7. Ανδριώτης Νικόλαος του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΙ615239, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Παρασκευοπούλου Μαρία του Αθανασίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με Α.Δ.Τ. Σ219549, με αναπληρώτρια την Χατζηευστρατίου Αγγελική του Ιγνατίου, εκπαιδευτικό Β/θμιας Εκπ/σης, με Α.Δ.Τ. ΑΜ238933.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.