ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως:
1. Χρυσή Χατζηχριστίδου του Γεωργίου, (ΑΔΤ- Μ391621), Καθηγήτρια Α’ Βαθμίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Τσάφο του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ124828), αναπληρωτή καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Βασίλη Παυλόπουλο του Γεωργίου, (ΑΔΤ- ΑΚ795782), Αναπλ. Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Ψυχολογία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Γκαρή Αικατερίνη του Δημητρίου (ΑΔΤ: Ξ174714), με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Ψυχολογία.

3. Θεοδώρα Αστέρη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ- ΑΖ094438), ΠΕ70, Σύμβουλος Α’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Γραμμένο του Γεωργίου (ΑΔΤ- ΑΖ051935), ΠΕ86, Σύμβουλο Γ’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

4. Θεοδώρα Γκότα του Αναστασίου (ΑΔΤ-Χ141650), Εμπειρογνώμων Σύμβουλος Α’ του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Αντωνίου του Νικολάου (ΑΔΤ- Ν273248), Διοικητ. Γραμματέα Γ’ του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Παναγιώτης Νίκος του Διονυσίου, (ΑΔΤ ΑΙ 527592), Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ηλία Τολιά του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ 037112) Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.

6. Ευγενία Λοκανά του Αντωνίου (ΑΔΤ- ΑΚ 537771), Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Μακρή του Αθανασίου, (ΑΔΤ- ΑΕ121294)
Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΑΑ.

7. Παπαδάτου Ευανθία, του Γεράσιμου, (ΑΔΤ- ΑΝ092270) Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ζώτου Βασιλική του του Ιωάννη, (ΑΔΤ- ΑΖ048676), Προϊσταμένη Δ/νσης Αμερικής.

8. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, (ΑΔΤ- X504784) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01- Φυσικών, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, (ΑΔΤ- ΑΖ066011) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

9. Κορδή Νεκτάριο του Ευσταθίου, (ΑΔΤ-ΑΕ516335), εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02- Φιλολόγων, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουκά Ευάγγελο του Μιχαήλ, (ΑΔΤ-ΑΝ211460), εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ03- Μαθηματικών, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

10. Παληγιάννη Βασίλειο του Ιωάννη, (ΑΔΤ-ΑΒ302066), δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Αδαμίδου Βασιλική του Παύλου, (ΑΔΤ- ΑΙ343600) δασκάλα, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).

11. Φασφαλή Νικόλαο του Γεωργίου, (ΑΔΤ-ΑΕ176099), δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Σίντο Στέφανο του Φιλίππου, (ΑΔΤ-ΑΗ739998), δάσκαλο, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)
Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε  η Αντωνία Παπαηλιάδου του Γεωργίου (ΑΔΤ- ΑΝ
000578), υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, με αναπληρώτρια την Φαίδρα Καλαματιανού του Ιωάννη
(ΑΔΤ: ΑΒ- 405202), υπάλληλο της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ.
Η θητεία των μελών είναι τριετής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *