ΥΠΠΕΘ: Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019

Συγκροτήθηκε με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας η Κεντρική Οργανωτικής Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2018-2019.

H απόφαση σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *