ΥΠΠΕΘ: Πρόσληψη 26 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών

Υπουργική Απόφαση με θέμα: Πρόσληψη 26 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031883 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2018-2019, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 24 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *