ΥΠΠΕΘ: «Πρόγραμμα Υποτροφιών της Λετονίας»

Με το με αρ. 26669/Ζ1/15-2-2018 έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Λετονία.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορούν σε:

α) προπτυχιακές σπουδές, συνήθως αρχικά 10μηνης διάρκειας,

β) μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 5μηνης διάρκειας και

γ) παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, έντυπο για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ στην ιστοσελίδα του State Education Development Agency: http://www.viaa.gov.lv/scholarships.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για κρατικές υποτροφίες εκ μέρους της Λετονίας είναι η 1η Απριλίου 2018.
Στην ίδια ιστοσελίδα του State Education Development Agency: http://www.viaa.gov.lv/scholarships θα είναι διαθέσιμες από 1ης Μαρτίου πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων το καλοκαίρι 2018. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται απευθείας στους διοργανωτές των θερινών σεμιναρίων.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων στη Λετονία είναι η 4 η Μαΐου 2018.
Πρόσωπο επικοινωνίας στο State Education Development Agency είναι η κα. Aija Jakovica, τηλ.: +37167814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *