ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη εκλογών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών λειτουργών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς επίσης και του διοικητικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), οι οποίες θα διεξαχθούν αποκλειστικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/88 (Φ.Ε.Κ. 684/Β/1988) Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει.

Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την αποσφράγιση των φακέλων ψηφοφορίας και τη διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μέχρι και τις 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη.
2) Καθορίζονται τις σχετικές προθεσμίες ως εξής:
– Υποβολή υποψηφιοτήτων από Παρασκευή 28-9-2018 μέχρι Δευτέρα 08-10-2018
– Σύνταξη αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων μέχρι Τρίτη 09-10-2018
– Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων μέχρι Παρασκευή 19-10-2018
– Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέχρι Τετάρτη 24-10-2018
– Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής μέχρι Παρασκευή 19-10-2018
– Εξέταση ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή μέχρι Πέμπτη 25-10-2018
– Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι Δευτέρα 29-10-2018
– Εκτύπωση ψηφοδελτίων, φακέλων και προώθησή τους μέχρι Πέμπτη 1-11-2018

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *