ΥΠΠΕΘ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Γραπτού λόγου στη μνήμη της Μαρίας Κιουρί

Από το ΥΠΠΕΘ γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας-Πολωνίας που υπεγράφη με αφορμή την Εκατονταετηρίδα από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προκηρύσσεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Διαγωνισμός Γραπτού Λόγου με θέμα «Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί: η διακεκριμένη Πολωνίδα επιστήμονας και η προσφορά της στις Φυσικές Επιστήμες», ο οποίος θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας και στόχος του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την βραβευμένη με δύο Βραβεία Νόμπελ, Πολωνικής καταγωγής επιστήμονα Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί και να τους/τις προτρέψει να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την μεγάλη προσφορά της στις Φυσικές Επιστήμες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τις εργασίες τους θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν και να αναδείξουν τόσο τον κοινωνικό ρόλο των Φυσικών Επιστημών, όσο και το κύρος που προσέδωσε στους αγώνες του γυναικείου κινήματος για την ισότητα των δύο φύλων, η παρουσία μιας σημαντικής γυναίκας επιστήμονα, όπως η Μαρία Σκλοντόβσκα Κιουρί. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, αφού συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, θα γράψουν κείμενο έως επτακόσιες (700) λέξεις, εκτός διδακτικών ωρών. Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο κείμενο που θα υποβληθεί, θα αναγράφονται ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη, σχολείο και τα στοιχεία του σχολείου του/της (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Οι εργασίες, σε έντυπη μορφή ή σε ευανάγνωστο χειρόγραφο, θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και αφού αναγνωσθούν από εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02 και ΠΕ04 και κατόπιν εισήγησής τους, θα επιλεγεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων μία εργασία με την οποία θα συμμετάσχει το σχολείο στον Διαγωνισμό. Τα κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης εργασίας θα είναι η ορθή χρήση της γλώσσας και η άρτια ανάπτυξη του θέματος που θα περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά στοιχεία της Κιουρί, παρουσίαση των κυριότερων επιστημονικών επιτευγμάτων της, αναφορά στην κοινωνική της προσφορά κ.λ.π.


Η Προκήρυξη σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *