ΥΠΠΕΘ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιο με αρ.  63210/Δ4 /20-4-2018 και θέμα: Προγραμματισμός εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018, ορίζεται η Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.

 Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. Προτείνεται οι τελευταίοι να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 έως Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

 Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου για τους μαθητές όλων των τάξεων των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

 Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα γίνουν το διάστημα από Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 έως Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.