ΥΠΠΕΘ: Παράταση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, «παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ»  

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *