ΥΠΠΕΘ: Οριστικός πίνακας αξιολογητών/τριών Ελληνομάθειας

Αναρτήθηκε στο https://evaluators.it.minedu.gov.gr ο οριστικός Πίνακας των Αξιολογητών /τριών Ελληνομάθειας, όπως προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 14/3/2018.

Ο Πίνακας είναι συνολικός, περιλαμβάνει τους παλαιούς/ες και νέους/ες  ενταγμένους /ες Αξιολογητές /τριες οι οποίοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στις  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ της 19ης Μαΐου 2018 .

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης  

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον επικαιροποιημένο πίνακα αξιολιογητών 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *