ΥΠΠΕΘ: Μετάταξη 143 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ

Με Κ.Υ.Α. των υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετατάσσονται εκατόν σαράντα τρεις (143) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ΚΥΑ με τα ονόματα των μεταταχθέντων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *