ΥΠΠΕΘ: Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Γ.Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Η.  Γεωργαντά ορίζεται η αίθουσα ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ, στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, ως χώρος διεξαγωγής της
ψηφοφορίας της 20ης Δεκεμβρίου 2018, για την εκλογή ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *