ΥΠΠΕΘ: Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση Θεματικής Επισκόπησης της Ελλάδας για τη Μαθητεία και Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στo πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ»

του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, διοργανώνει  ημερίδα  για το Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στην Αθήνα στην Αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και ώρα 09:30 – 15:30
με θέμα:

«Παρουσίαση Θεματικής Επισκόπησης της Ελλάδας για τη Μαθητεία και
Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *