ΥΠΠΕΘ. Εντός του Μαρτίου οι δηλώσεις – αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.  Φ.253/16678/Α5/31-5-2018 με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/ 27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»,  μέσω της οποίας γίνεται γνωστό ότι οι δηλώσεις – αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση Υ.Α. Φ.253/16678/Α5/31-1-2018 

ΥΑ Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *