ΥΠΠΕΘ: Ενημέρωση των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑ.Λ

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ γνωστοποιεί ότι ότι στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προετοιμάζεται η ενημέρωση των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑ.Λ όλης της χώρας.
Η επικείμενη ενημέρωση των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί έχει προγραμματισθεί για τις 24 και 25 Απριλίου, ως εξής:
24 Απριλίου οι εξής περιοχές:
Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ‘Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα , Θεσσαλία και Νότιο Αιγαίο.
25 Απριλίου οι εξής περιοχές:
Ιόνια, Δυτική Μακεδονία, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
Η ενημέρωση θα υλοποιηθεί 24 και 25 Απριλίου 9.00-15.00 μμ στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο ισόγειο, στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly”.
Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ και τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής καλύπτονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.
Η συμμετοχή όλων των ψυχολόγων (πλην των ψυχολόγων των ΕΠΑ.Λ. της πιλοτικής εφαρμογής) στην ενημέρωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αν όχι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι εντός της ημέρας θα σταλεί η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ και το πρόγραμμα της ενημερωτικής συνάντησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *