ΥΠΠΕΘ: Εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ

Έγγραφο με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ., εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προτείνεται από το Ι.Ε.Π. να χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση του ακόλουθου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.:

-Αγγλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α2

-Γαλλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2

-Γερμανικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2

-Ιταλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2

-Ισπανικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2

Το εν λόγω διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στο πεδίο «οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο» και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους.

Το διδακτικό υλικό μπορεί, επίσης, να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/didaktiko-yliko.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *