ΥΠΠΕΘ: Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )

Απόφαση με θέμα: Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ),εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με την απόφαση διορίζονται: 

Α. τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ) τους εξής εκπαιδευτικούς :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Παληγιάννη Βασίλειο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. της Β΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.
  2.Φασφαλή Νικόλαο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Π.Ε της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 2. Φωτόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό Π.Ε της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης.
 3. Σίντο Στέφανο του Φιλίππου, εκπαιδευτικό Π.Ε της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων.
  Β. τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό
  Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ) τους εξής εκπαιδευτικούς :
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
 4. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Α΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.
 5. Κορδή Νεκτάριο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.

2. Λουκά Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *