ΥΠΠΕΘ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διευκρινιστική εγκύκλιο (2η) εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ σχετική με την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Μέσω της εγκυκλίου διευκρινίζονται θέματα σχετικά με το χαρακτηρισμό των μη παρακολουθούντων μαθητών και το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την διευκρινιστική εγκύκλιο (2η) 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την 1η διευκρινιστική εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *