ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των διαζευγμένων γονέων στα στοιχεία της σχολικής κατάστασης των ανηλίκων μαθητών

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ, και με αφορμή  ερωτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης διαζευγμένων γονέων σε  στοιχεία της σχολικής κατάστασης  ανήλικου/ης μαθητή/τριας, διευκρινίζει τα εξής:

Ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *