ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο, οι εκκαθαριστές των αποδοχών των υπαλλήλων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μισθολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναζητούν τα ελλείποντα από τα στοιχεία του φακέλου παραστατικά ή σε περίπτωση απώλειάς τους, να αναζητούν τελικές ή ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις από τις οποίες να τεκμαίρονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση καμιάς άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *