ΥΠΠΕΘ: Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Με έγγραφο του ΥΠΠΕΘ και όσον αφορά στις αναθέσεις του εργαστηριακού μέρους:
(α) του Ειδικού Μαθήματος «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι» της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, και
(β) των μαθημάτων ειδικότητας «ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ», «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» και «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ» της ειδικότητας «Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. διευκρινίζεται ότι για λόγους πληρέστερης εφαρμογής των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/01 (ΦΕΚ 216/τ.Β΄/06-03-2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση:

(i) στην περίπτωση που η διεξαγωγή της διδασκαλίας του εργαστηριακού μέρους των ανωτέρω
μαθημάτων γίνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, αυτός θα πρέπει να είναι αποκλειστικά
εκπαιδευτικός με πτυχίο που αντιστοιχεί στην ειδικότητα 87.07,
(ii) στην περίπτωση που η διεξαγωγή της διδασκαλίας του εργαστηριακού μέρους των ανωτέρω
μαθημάτων γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, ο ένας πρέπει να είναι οπωσδήποτε
εκπαιδευτικός με πτυχίο που αντιστοιχεί στην ειδικότητα 87.07

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *