ΥΠΠΕΘ: Αρχιτεχνίτες οι ΔΕ 01 με τη συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας

Εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 85 Ν.4547/2018 Φ.Ε.Κ.102/τ.Α’/12-06- 2018) που αφορά τους Αρχιτεχνίτες εκπαιδευτικούς του κλάδου Δ.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .»

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, και, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 85 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102/τ.Α’/12- ν06-2018) «Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *