ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021

Με δύο αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας αποσπώνται για τρία (3) έτη (2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021)  εκπαιδευτικοί, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και τους τίθενται  στη διάθεση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

Η Υ. Α. για συμπληρωματικές Αποσπάσεις

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.