ΥΠΠΕΘ: Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Έγγραφο με θέμα: Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού με τις τακτικές τους αποδοχές και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ. Η απόφαση προβλέπει την απόσπαση 14 διοικητικών υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού με τις τακτικές τους αποδοχές και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *