ΥΠΠΕΘ: Αντικατάσταση ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας για το σχ. έτος 2018-19!

Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β΄ 1890) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄83)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ Φ20/107330/Δ4/28-06 2018 (Β΄ 2635) και Φ20/121377/Δ4/17-07-2018 (Β΄3371) όμοιές της, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μ. Τζούφη.

Με την, με ημερομηνία 13/2/2019, απόφαση αντικαθίστανται ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας σε δύο ΕΠΑΛ (1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά) για το τρέχον σχολικό έτος!

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *