ΥΠΠΕΘ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των συμμετεχόντων στα σεμινάρια του προγράμματος ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οι κατάλογοι με τα ονόματα των επιλεγέντων (και των αναπληρωματικών) για τα σεμινάρια του προγράμματος Τριπτόλεμος.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *