ΥΠΠΕΘ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2018-19

Με την με αρ. 134846/Ε2/9-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας ανακαλείτε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 Υ.Α.  ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση  των εκπαιδευτικών όπως φαίνονται στον περιεχόμενο πίνακα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *