ΥΠΠΕΘ: Ακύρωση του προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα. Έναρξη προγράμματος προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ γνωστοποιεί ότι το πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα δεν θα πραγματοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω του μικρού αριθμού ενδιαφερομένων μαθητών.

Με το ίδιο έγγραφο το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει την  έναρξη προγράμματος  προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Γυμνασίου στο πρόγραμμα είναι η διαθεσιμότητα εργαστηρίου Η/Υ.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019, θα περιλαμβάνει σαράντα πέντε (45) ώρες διδασκαλίας – τρεις (03) την εβδομάδα και θα πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος εντός της σχολικής μονάδας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *