ΥΠΠΕΘ: Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (K.E.E.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ιδρύονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέκα (10) προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, συναφών με το
γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων του ιδρύματος, ως ακολούθως:

 1. «Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Εστίασης» (Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών)
 2. «Ειδικός οργάνωσης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού» (Τμήμα Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος , Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η πρώην Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης
  Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας)
 3. «Μεσίτης-Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας» (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και εν μέρει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 4. «Τεχνικός Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας» (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας)
 5. «Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου» (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος)
 6. «Εργοδηγός-Τεχνικός εργοταξίου» (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
 7. «Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας» (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας)
 8. «Τεχνικός Αγροδιατροφής Κτηνοτροφικών Προϊόντων» (Τμήματα Κτηνιατρικής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής)
 9. «Τεχνικός Αγροτικών Καλλιεργειών» (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας)
 10. «Ειδικός Σχεδιασμού-Παραγωγής Επίπλου» (Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.