ΥΠΠΕΘ: Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Με την με αρ. πρ. 124918/Ζ1/23-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου (ΑΔΑ ΩΙΛ34653ΠΣ-Ε5Σ)  ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπουργική Απόφαση 

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες για την οργανωτική συγκρότηση των Κέντρων Επαγγελματικής Συγκρότησης στα Ανώτατα Ιδρύματα, αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό άρθρο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.