Υπουργική Απόφαση διάθεσης ή και απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σχ. έτους 2019-2020

Την ολική διάθεση είκοσι οκτώ (28) μόνιμων εκπαιδευτικών και την μερική άλλων πέντε (05) κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να απασχοληθούν σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 αποφάσισε το ΥΠΑΙΘ

Δείτε την Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *