Υποτροφίες από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Οι υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο σε διάφορα ερευνητικά πεδία.

Ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Απριλίου 2019. Ο κανονισμός του προγράμματος, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-frgen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Το έγγραφο σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *