Υποβολή Παραίτησης για συνταξιοδότηση, Οδηγίες

Με έγγραφό της η ΔΔΕ Ν. Ηρακλείου παρέχει χρήσιμες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση.

Τονίζεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης είναι ο εκπαιδευτικός ενώ ο ρόλος των Δ.Ε. είναι επικουρικός και διεκπεραιωτικός.

Επομένως πριν την υποβολή της αίτησης οι εκπαιδευτικοί πρέπει να  διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή που είναι η συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου εργασίας και του απαιτούμενου ορίου ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται από 2/4/2018 ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής. Δηλαδή για ημερομηνία υποβολής 2/4/2018, ανάκληση έως 2/5/2018 κοκ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο της ΔΔΕ Ν. Ηρακλείου 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *