Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με το με αρ. 101362/Ε2/19-6-2018 έγγραφό του ΥΠΠΕΘ, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

(Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *